Golf je bezkontaktný a tzv. fair – play šport, ktorý učí a vychováva. Učí deti pokore a trpezlivosti, učí ich tvrdo pracovať, byť ohľaduplným nielen k súperom, ale i k prírode.

Spoločnosť VS PRO GOLF s.r.o., sa venuje výchove a podpore juniorského golfu v Žilinskom kraji. Cieľom je podporiť talentované deti z regiónu a umožniť im objaviť čaro tohto nádherného športu. Venujeme sa mládeži od predškolského veku až do ukončenia štúdia na vysokej škole. Naši zverenci sa pravidelne umiestňujú na stupňoch víťazov v mládežníckych kategóriách turnajov Slovenskej asociácie, reprezentujú Slovensko v zahraničných súťažiach a dosahujú tam cenné výsledky.

Akadémiu v súčasnosti pravidelne navštevuje približne 40 detí, ktoré dosahujú výborné športové výsledky. Golfovú akadémiu tvoria 4 skupiny, pričom pre každú vekovú a výkonnostnú kategóriu zabezpečujeme nadštandardnú golfovú prípravu.

Rozdelenie kategorií:

KATEGÓRIA A (A Tím)

A skupinu tvoria deti, ktoré sú reprezentantmi klubu na celoslovenskej úrovni a reprezentujú klub v Európe. Našimi žiakmi sú aj :

KATEGÓRIA B (B Tím)

B skupinu tvoria deti, ktoré majú predpoklad dostať sa v budúcnosti do A tímu. Zúčastňujú sa na turnajoch, ktoré zodpovedajú ich stupňu prípravy.

KATEGÓRIA C (C Tím)

Skupinu C tvoria najmenšie deti. Spoznávajú golf, pričom prirodzene predpokladáme, že sa vypracujú na postup do B skupiny.

KATEGÓRIA D (D Tím)

Skupinu D je tvoria deti bez vekového rozdielu a bez akýchkoľvek golfových znalosti, ktorých cieľom je naučiť sa hrať golf, bez toho, aby sa mu venovali profesionálne.

Deťom vo všetkých štyroch kategóriách organizujeme golfové a kondičné tréningy. Kategóriám A a B umožňujeme tréningové výjazdy do zahraničia v období, keď nie sú vhodné podmienky na hru na území Slovenskej republiky. Samozrejmosťou je zabezpečenie účasti na turnajoch a súťažiach.

Golfová akadémia zabezpečuje kvalitné golfové vybavenie (palice, kamery, pomôcky, oblečenie a ceny do turnajov).

Na tréningy využívame cvičné plochy Žilinsko-rajeckého golfového klubu v Rajci a priestory indooru Prvého žilinského golfového klubu v Žiline. Tréningové metódy našej spoločnosti rešpektujú zásady mentálneho a fyzického vývoja dieťaťa a majú za cieľ poskytnúť dobré základy pre celoživotný športový a osobnostný rast. Akadémia využíva najmodernejšie metódy v trénovaní s pomocou moderných tréningových pomôcok.

Na sledovanie golfového švihu využívame vysokorýchlostné kamery a  moderný softvér s použitím ktorých môžeme detailne analyzovať švih každého dieťaťa a nastaviť mu tréningový proces.

V golfovej akadémii pôsobí tím profesionálov:

Pre talentované deti zo sociálne znevýhodneného prostredia poskytujeme výborné podmienky tak, aby aj oni mohli v tomto športe vyniknúť.

Našou hlavnou odmenou je úsmev na tvárach detí, ktorým tento šport prinesie krásne športové zážitky, nové priateľstvá a umožní im užitočne stráviť voľný čas. Veď radosť na tvárach detí po dobre odohranej golfovej rane je neopísateľný zážitok.

Tak neváhajte a doprajte aj svojim deťom, aby si vyskúšali golf pod profesionálnym vedením našej akadémie.

Kontakt:

trener@vsga.sk

Telefón: 0903 821 249

Leták